ภาพรวม

บริษัทเอซิส เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันวิจัยทางการศึกษา หรือแม้แต่นักประดิษฐ์อิสระ เอซิสฯมีความเชื่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำให้ประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ปัจจุบัน บริษัทเอซิสทำหน้าที่ตัวแทนให้แก่บริษัทข้ามชาติและสถาบันวิจัยระดับชาติ อย่างเช่น Honeywell Inc. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กลุ่มอุตสาหกรรม

เอซิส ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมในการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเทคโนโลยี เราใส่ใจที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีเยี่ยมกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่านตระหนักถึงศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์ทางปัญญาที่ท่านมีอยู่อย่างสูงสุด

สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย

เอซิส เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับหลายสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การถ่ายทอดสิ่งประดิษฐ์และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางการตลาดและสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่นักประดิษฐ์และสังคมได้รับ

การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา

เอซิส มีผลงานในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากมาย โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยตลอดจนสถาบันการศึกษา การมีหุ้นส่วนในวงการอุตสาหกรรมและการศึกษานั้นหมายถึง ความสามารถของเราในการช่วยเสาะหาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถซื้อขายได้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิได้

การอนุญาตให้ใช้สิทธิและธุรกรรมต่างๆ

เอซิส สนใจในเทคโนโลยีและงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการมุ่งสร้างแหล่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และเอซิสยินดีมอบคำปรึกษา หากท่านมีสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการจะเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือทำธุรกิจ  เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เรามีในภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เราช่วยเพิ่มคุณค่าต่อสิ่งประดิษฐ์ของคุณได้อย่างมีศักยภาพ

ในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรา กับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา