ตลาดนัดเปิดโลกนวัตกรรมงานวิจัยครั้งที่ ๒

บริษัทเอซิสได้เข้าร่วมงานในการออกบูทที่งานตลาดนัดเปิดโลกนวัตกรรมงานวิจัยครั้งที่ ๒ โดยจัดขึ้นที่ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทเอซิสได้เป็นหนึ่งในการเข้าร่วมรับรางวัลการเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงาน ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖o

หอการค้าสิงคโปร์-ไทย

เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๘ กันยายน ๒๕๖o ที่ผ่านมา บริษัทเอซิสได้จัดงาน “Legal Guidance for Managing Employees in Thailand” ที่โรงแรม U Sathorn โดยมีคุณแพทริค ดันแคน เป็นตัวแทนให้การบรรยายเรื่อง How to Secure Your Intellectual Property Rights within the Employee-Friendly Thai Legal System.

ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง ๒o๑๗ ยกระดับประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ๔.o

วันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖o ที่ผ่านมา ทางบริษัทเอซิสได้เข้าร่วมงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง ๒o๑๗ ยกระดับประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ๔.o ในการออกบูท และ คุณแพททริค ดันแคน ได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานเรื่อง IP Due Diligence on the main stage.

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP for Thailand ๔.o

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand ๔.o ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นรูปภาพบรรยากาศงานที่มีทั้งผู้บรรยายจากไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 ท่านจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทจากทั่วประเทศ