งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP for Thailand ๔.o

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand ๔.o ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นรูปภาพบรรยากาศงานที่มีทั้งผู้บรรยายจากไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 ท่านจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทจากทั่วประเทศ