ภาพรวม

บริษัทเอซิส เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันวิจัยทางการศึกษา หรือแม้แต่นักประดิษฐ์อิสระ เอซิสฯมีความเชื่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถทำให้ประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ปัจจุบัน บริษัทเอซิสทำหน้าที่ตัวแทนให้แก่บริษัทข้ามชาติและสถาบันวิจัยระดับชาติ อย่างเช่น Honeywell Inc. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลุ่มอุตสาหกรรม เอซิส ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมในการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเทคโนโลยี เราใส่ใจที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีเยี่ยมกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่านตระหนักถึงศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์ทางปัญญาที่ท่านมีอยู่อย่างสูงสุด สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย เอซิส เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับหลายสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การถ่ายทอดสิ่งประดิษฐ์และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางการตลาดและสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่นักประดิษฐ์และสังคมได้รับ การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา เอซิส มีผลงานในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากมาย โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยตลอดจนสถาบันการศึกษา การมีหุ้นส่วนในวงการอุตสาหกรรมและการศึกษานั้นหมายถึง ความสามารถของเราในการช่วยเสาะหาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถซื้อขายได้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิได้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิและธุรกรรมต่างๆ เอซิส สนใจในเทคโนโลยีและงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการมุ่งสร้างแหล่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และเอซิสยินดีมอบคำปรึกษา หากท่านมีสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการจะเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือทำธุรกิจ  เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เรามีในภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เราช่วยเพิ่มคุณค่าต่อสิ่งประดิษฐ์ของคุณได้อย่างมีศักยภาพ ในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรา กับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี

เอซิส บริการให้คำปรึกษาเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ทั้งการเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเป็นผู้ขออนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี เราให้บริการลูกค้าด้วยความชำนาญและมากประสบการณ์ ในการจับค่เทคโนโลยีที่มีอยู่กับความจำเป็นและความต้องการของอุตสาหกรรม ข้อได้เปรียบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทำให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธินั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ ทำให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิสามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิภาพทางต้นทุนให้เป็นประโยชน์ที่สุด ทำให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ อันได้แก่ องค์กรวิจัยทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงงานที่เขาทุ่มเท รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถนำมาสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาได้ต่อไป และสามารถเพิ่มพูนผลกำไรของบริษัทได้

ผลงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

เอซิส สนใจในเทคโนโลยีและงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการมุ่งสร้างแหล่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และเอซิสยินดีมอบคำปรึกษา หากท่านมีสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการจะเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือทำธุรกิจ เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เรามีในภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เราช่วยเพิ่มคุณค่าต่อสิ่งประดิษฐ์ของคุณได้อย่างมีศักยภาพ ในทำนองเดียวกัน หากท่านกำลังหาเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเทคโนโลยีที่คุณต้องการผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผ่านมาของเรา ผนวกกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรา กับกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ดาวน์โหลดผลงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่นี่